Trgotehnika

Partneri

"Naši partneri – dobavljači, su ogledalo naše kompanije".

Kroz uspešnu saradnju i uspostavljanje partnerskih odnosa sa našim dobavljačima, ogleda se i kvalitet našeg rada i podrške koju pružamo klijentima.
Svetski i evropski brendovi sa kojima sarađujemo dokazani su na međunarodnim tržištima dugi niz godina.

Kompanija Ulma Architectural Solutions je deo ULMA Grupe koja je prisutna u preko 80 zemalja, u okviru koje posluje 9 kompanija sa preko 5.500 zaposlenih i godišnjim obrtom od preko 1mlrd eura.
Ulma Architectural Solutions čiji smo eksluzivni zastupnici za tržišta Srbije i Crne Gore, bavi se proizvodnjom i razvijanjem sistemskih rešenja za linijsko odvodnjavanje atmosferskih voda od polimer betona kao i fasadnih sistema - elemenata za strukturalne (ventilisane) fasade, brisoleje i parkovski mobilijar.

Kao što nam je kupac jednom rekao:
"Kompanije su, i uvek će biti, odraz ljudi koji je čine". I potpuno su u pravu.

I, kako vam ovo koristi?
"Veoma smo uključeni u projekte naših klijenata. Kada vidite kompaniju kao svoju, vaš entuzijazam i želja da ponudite odličnu uslugu se umnožavaju"

I, kakvi su naši kupci?
"Profesionalci koji su posvećeni održivosti i odlučuju se za visoko izdržljive, prirodne materijale koji se mogu reciklirati i kompanije koje ulažu u lokalnu industriju kako bi smanjile emisiju CO2"

ULMA je kompanija koja brine o detaljima, koja nastoji da poboljša svoj uticaj na svet. I ne radi se samo o njenim krajnjim uslugama, ona takođe brine o svom internom osoblju osiguravajući dobre uslove rada i jednake mogućnosti za sve zaposlene.


Ecol-Unicon je osnovan 1996. godine pridruživanjem Ecol Sp z o.o. (51%) i Unicon AG (49%). Kompanija posluje u sastavu dve poslovne jedinice: proizvodnja i prodaja uređaja i inženjersko projektovanje (koje obuhvata servisiranje i održavanje). Kompanija ima dobro razvijenu savetodavnu i komercijalnu mrežu sa ˙lijalama u većim poljskim gradovima, 3 fabrike za proizvodnju prefabrikovanog betona i uređaja – u Gdanjsku (Gdańsk), Lođu (Łódź) i Rudi Šlonskoj (Ruda Śląska), kao i fabriku za automatsku kontrolu u Radomu.

Cilj poslovanja kompanije je poboljšanje kvaliteta vode koja je od vitalnog značaja za život svakog društva. Hiljade efektivno funkcionalnih uređaja, profesionalni inženjerski dizajn i inteligentna rešenja koja se koriste u radu sa atmosferskim vodama, sanitarnih i vodovodnih sistema daju ekološki racionalan efekat. Cilj Ecol-Unicon-a nije samo postizanje poslovnih ciljeva – to je umetnost tretmana vode.


Techneau je jedna od vodećih kompanija u projektovanju i proizvodnji tehničkih rešenja za tretman vode. Techneau je širom sveta priznat kao stručnjak u pružanju globalnih i prilagođenih rešenja za svoje kupce i partnere i sa ponosom donosi na tržište vrhunski asortiman inovativnih i so˙sticiranih proizvoda u oblasti tretmana voda.

Poznata kao vodeća kompanija u Francuskoj, Techneau stalno raste i u inostranstvu. Techneau ima mogućnost da isporuči visokokvalitetne i e˙kasne uređaje za tretman vode mnogobrojnim partnerima širom sveta. Više od dobavljača, Techneau je lider u proizvodnji, prepoznat od strane svojih klijenata kao jedan od najpouzdanijih dobavljača uređaja za prečišćavanje vode.


GRAF je porodična kompanija osnovana 1962. godine od strane g-dina Otto Graf-a. GRAF razvija, proizvodi i plasira na tržište širok spektar proizvoda za upravljanje vodnim resursima. GRAF pruža rešenja za globalne izazove, kao što su zaštita vodotokova ili sprečavanje poplava, sa karakterističnim i prepoznatljivim nemačkim kvalitetom. Lider na evropskom tržištu sa 60 godina iskustva u ovim oblastima, fokusira se na održivo upravljanje vodama, izbegavanje zagađenja životne sredine i na odgovoran odnos prema ljudima i prirodi.

GRAF sistemi za in˙ltraciju i retenziju pomažu u rešavanju problema sve veće količine zemljišta pokrivenog stambeno-poslovnim i industrijskim objektima, tržnim centrima, parkiralištima i putevima, koji sprečavaju prirodnu in˙ltraciju atmosferskih voda u zemljište, stvarajući pritom pritisak na postojeću kanalizacionu mrežu i povećavajući rizik od poplava. GRAF rešenja uklanjaju pritisak sa kanalizacione mreže i smanjuju troškove odvodnje površinskih voda.


BINIS je fabrika koja je osnovana 1990. godine, sa sedištem u Banja Luci. Jedna je od vodećih regionalnih kompanija u segmentu proizvodnje gotovih betonskih elemenata: armirano-betonskih cevi i prefabrikovanih šahtova, betonskih rigola i kanalica, slivnika, gabiona, betonskih separatora, sistema za odbranu od poplava (tzv. New Jersey blokova). Tehničko-tehnološka opremljenost, kompjuterizovana tehnologija proizvodnje, stručno osposobljeni kadrovi, dobro razvijen informacioni sistem i tržište, te razvijen sistem

kontrole kvaliteta repro-materijala i finalnih proizvoda po JUS-u, DIN-u i EN standardima, garancija su kvaliteta proizvoda kompanije.
Cilj kompanije "BINIS" je da ponudi kupcima samo ekskluzivne i kvalitetne proizvode. Visok standard kvaliteta je rezultat stalnog ulaganja u istraživanje tehnologije. Zato je "BINIS" danas postao renomiran i prepoznat partner i to upravo zahvaljujući kvalitetu, profesionalnosti i raznovrsnosti proizvodnog programa.