Trgotehnika

Infiltracija i Retenzija

U nedostatku kapaciteta postojećih kolektorskih mreža, modularni sistemi od kompozitnih materijala postaju sve popularnije rešenje za upravljanje atmosfer-skim vodama, bilo kroz njihovu infiltraciju - ispuštanje u okolno tlo ili privremeno zadržavanje (skladištenje) olujnih voda pre kontrolisanog ispuštanja u neki od recipijenata.

Infiltracioni moduli - elementi zahtevaju veoma male količine prostora u poređenju sa standardnim rešenjima poput šljunkovitih upojnih jama ili drenažnih cevi. Oni nude veliku zapreminu infiltracije za malu težinu.

Ostale prednosti GRAF modula za infiltraciju uključuju njihov veliki kapacitet opterećenja i izdržljivost.


TRGOTEHNIKA D.O.O. je ekskluzivni distributer GRAF proizvoda za teritorije Srbije i Crne Gore.

U sklopu podrške vezano za savetovanje pri izboru sistema i pomoć u projektovanju, TRGOTEHNIKA D.O.O. nudi i uslugu dimenzionisanja sistema sa specifikacijom materijala.

INFILTRACIONO-RETENZIONI MODULI

EcoBloc maxx

Infiltracija
Retenzija
do 40t opterećenje
96% iskorišćenje zapremine
Instalacija do 5 metara dubine u max 13 slojeva

EcoBloc light

Infiltracija
Retenzija
do 12t opterećenje
97% iskorišćenje zapremine
Instalacija do 4 metara dubine u max 9 slojeva

Infiltration tunnel 300 - 600

Infiltracija
Retenzija
do 60t opterećenje
100% iskorišćenje zapremine
Jednolinijski ili višelinijski sistem polaganja modula


LOGISTIČKI OPTIMIZOVANI PROIZVODI

Kompanija Otto Graf GmbH je osnovana 1962. godine u Nemačkoj i specijalizovala svoje poslovanje u proizvodnji sistema za tretman i upravljanje vodama. GRAF razvija, proizvodi i plasira na tržište širok spektar proizvoda za upravljanje vodama i pruža rešenja za globalne izazove, kao što su zaštita vodotoka, prečišćavanje otpadnih voda i sprečavanje poplava, sa tipičnim nemačkim kvalitetom. Fokus firme GRAF je na izbegavanju zagađenja životne sredine i odgovornom odnosu prema ljudima i prirodi gde se oslanjaju na iskustvo od 60 godina poslovanja.

Sve je veća potreba za lokalnom infiltracijom kišnice kao odgovor na sve češće teške poplave usled učestalih kiša koje prevazilaze dosadašnje uobičajene proseke. Kako je sve više površina zauzetih zgradama, parkiralištima i putevima, kanalizacioni sistem mora više da radi, posebno u naseljenim područjima, a rizik od poplava se povećava. Upravljanje atmosferskim vodama je od ključnog značaja za očuvanje izgrađene infrastrukture, smanjenje rizika od štete nad objektima ali, svakako najvažnije,

i očuvanja bezbednosti ljudi koji ove objekte i infrastrukturu koriste.

Velike su površine koje se pretvaraju u urbane zone svakodnevno i pokrivaju objektima, putevima, parkinzima i slično. Ovo dovodi do poplava i ekološke i ekonomske štete u razmerama koje nisu viđene ranije. Zaptivanje zemnih površina zgradama takođe snižava nivo podzemnih voda – prirodni ciklus je prekinut. GRAF-ovi inteligentni sistemi za infiltraciju to uzimaju u obzir. EcoBloc Inspect flex moduli za infiltraciju i tuneli za perkolaciju kombinuju potrebu za odlaganjem kišnice na ekološki osetljiv način sa mogućnostima za uštedu troškova zaptivanja. Lokalna infiltracija kišnice takođe uklanja opterećenje sa kanalizacione mreže i sistema za prečišćavanje otpadnih voda.

GRAF je za potrebe infiltracije vode u zemljište i retenziju kišnice radi dalje upotrebe ili postepene infiltracije dizajnirao nekoliko sistema koji se jednostavno projektuju, ugrađuju i održavaju.