Trgotehnika

Betonski šahtovi

Betonski šahtovi DN1000 sa integrisanim gumenim zaptivnim prestenovima

  • ispunjavaju uslove standarda BAS EN 1917 i BAS EN 1610
  • proizvedeni su vibro-presovanjem od visokokvalitetnog betona C35/45 (MB 45)
  • garantuju potpuno vodonepropustan kanalizacioni sistem
  • ugrađuju se brzo i jednostavno
  • namena je za izgradnju KANALIZACIONIH REVIZIONIH ŠAHTOVA
  • gumena zaptivka se ugrađuje pri procesu proizvodnje
  • uglovi ulaza/izlaza se formiraju prema zahtevu projekta

Betonska baza šahta DN1000 sa integrisanom gumenom zaptivkom za betonski cevovod

TIP
prečnik
debljina zida
visina ulaza/izlaza min
visina
ulaz-izlaz
težina
d (Ø mm)
d1 (Ø mm)
s (mm)
s1 (mm)
s2 (mm)
s3 (mm)
h (mm)
Ø mm
kg
BBŠ 1
1340
1000
170
90
200
190
890
300-300
1400
BBŠ 2
1340
1000
170
90
200
190
990
300-400
1500
1340
1000
170
90
200
190
990
400-400
1450
BBŠ 3
1460
1000
230
90
200
190
1090
400-500
2400
1460
1000
230
90
200
190
1090
500-500
2300
BBŠ 4
1460
1000
230
90
200
190
1190
500-600
2200
1460
1000
230
90
200
190
1190
600-600
2150
BBŠ 5
1620
1000
310
90
200
210
1390
800
3480

Tangencijalna baza šahta sa integrisanom gumenom zaptivkom za betonski cevovod
DN1000, DN1200, DN1500, DN1600

Dn
L1
L
D1
D2
S1
težina
Ø mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg/kom
1000
2000
2120
1430
1320
160
3640
1200
2000
2120
1720
1580
190
4880
1500
2000
2130
1974
1970
235
6700
1600
2000
2145
2104
2100
250
7500

Betonska baza šahta DN1000
sa naknadnom gumenom zaptivkom za PVC, PHD, PE, PP, GRP cevovod


TIP
prečnik
debljina zida
visina ulaza/izlaza min
visina
ulaz-izlaz
težina
d (Ø mm)
d1 (Ø mm)
s (mm)
s1 (mm)
s2 (mm)
s3 (mm)
h (mm)
Ø mm
kg
BPŠ 1
1340
1000
170
150
210
200
890
250-300
1400
BPŠ 2
1340
1000
170
150
210
200
990
300-400
1500
1340
1000
170
150
210
200
990
400-400
1450
BPŠ 3
1460
1000
230
150
210
200
1090
400-500
2400
1460
1000
230
150
210
200
1090
500-500
2300

Betonski prsten šahta DN1000
sa integrisanom gumenom brtvom


TIP
prečnik
debljina zida
visina
tjemeni pritisak
težina
Ø mm
mm
mm
[KN/m2]
kg
BP 1
1000
120
250
80
253
BP 2
1000
120
500
80
506
BP 3
1000
120
750
80
759
BP 4
1000
120
1000
80
1012

Betonski konus šahta DN1000/625
sa integrisanom gumenom zaptivkom


TIP
prečnik
debljina zida
visina
težina
Ø mm
mm
mm
kg
BKŠ 1
1000/625
120
720
600
BKŠ 2
1000/625
120
970
853
BKŠ 3
1000/625
120
1220
1106
BKŠ 4
1000/625
120
1470
1420
BKŠ 5
1000/625
120
1720
1680
BKŠ 6
1000/625
120
1970
1920

Betonski rasteretni prsten
poklopca šahta DN625


TIP
prečnik
debljina zida
visina
težina
Ø mm
mm
mm
kg
BPPŠ 1
625
120
60
40

Armirano-betonska završna ploča
za teški saobraćaj DN1240/625 sa integrisanom gumenom zaptivkom


Armirano-betonska završna ploča
za laki saobraćaj DN1240/625 sa integrisanom gumenom zaptivkom