Trgotehnika

Monolitni kanali od polimer betona

Polimer betonski kanal sa rešetkom
integrisanom u jedno telo

Monolitne konstrukcije, za srednja i velika opterećenja (D400, E600, F900), specijalno je projektovan za intenzivan i visokofrekventan saobraćaj vozila. Pogodan za srednje i visoke hidrauličke zahteve.

GLAVNE PREDNOSTI:

 • Kanal i rešetka u istom telu
 • Polimer beton – visokootporan materijal na hemijske uticaje, so i mraz
 • Uključuje inovativni Max Flow sistem, koji povećava upojnu moć
 • rešetke i brzinu oticaja vode
 • Različite širine kanala: 100-150-200 mm
 • Efekat samočišćenja pri malim proticajima
 • Otporno na krađu – antivandal (rešetke se ne mogu ukloniti)
 • Klase opterećenja do F900

Klase opterećenja

D 400
D 400 - teško saobraćajno opterećenje
E 600
E 600 - veoma teško saobraćajno opterećenje
F 900
F 900 - izuzetno teško saobraćajno opterećenje

Područja primene

 • autoputevi
 • brze saobraćajnice
 • logistički i distributivni centri
 • benzinske stanice
 • pretovarni dokovi
 • kontejnerski terminali
 • aerodromi
 • naplatne stanice

Ukoliko tražite rešenje sa visokim kapacitetom odvodnjavanja
i maksimalnom bezbednošću, ovo je proizvod koje tražite.

KOMPAKDRAIN® serija je posebno dizajnirana za područja sa velikom gustinom saobraćaja i visokim intezitetom prelaska vozila. Monolitni kanali pružaju veću sigurnost jer su rešetka i kanal homogene strukture - integrisani u jedno telo. Izrađen je od polimer betona - materijala sa najvećom otpornošću na veliki broj hemijskih uticaja. Ovaj novi kompaktni kanal je pogodan za klasu opterećenja F900, prema standardu SRPS EN 1433.

Asortiman obuhvata četiri modela u nominalnim širinama 100, 150, 200 mm:
CITY – D400 (za upotrebu u urbanim zonama, sa širinom uliva 8 mm pogodan za prelazak pešaka)
TRAFFIC – D400 (gradske saobraćajnice, trgovi, kružni tokovi)
INDUSTRY – E600 (industrijski objekti, fabrike, magacini)
CIVIL – F900 (putna infrastruktura, aerodromi, luke, pristaništa)
Svi modeli iz KOMPAKDRAIN® serije poseduju patentiran Max Flow sistem.


MAX FLOW EFEKAT

Originalni dizajn sa aktivnom protivkliznom površinom rešetke sa usmerivačima koji povećavaju upojnu moć rešetke – kanala i zakrivljenim ulivima konstruisanim u obliku "obrnutog levka" - poprečnom geometrijom kontinualnog (progresivnog) širenja uliva doprinose stvaranju Max Flow® efekta odnosno povećanju hidrauličkog kapaciteta kanala, brzine protoka i oticaja, ujedno sa ciljem izbegavanja eventualnog začepljenja rešetke prljavštinom (sitnim frakcijama, kamenjem, otpadom i sl.) radi lakšeg eksploatacionog održavanja. Iz ovog razloga KOMPAKDRAIN® može odvoditi istu količinu vode sa manjim kanalom.

Autoputevi, aerodromi, benzinske stanice i druga područja sa intenzivnim saobraćajem zahtevaju visok kapacitet odvodnje i maksimalne bezbednosne zahteve na koje KOMPAKDRAIN® odgovara kombinacijom karakteristika koje ga čine jedinstvenim na tržištu.


"zakrivljeni" dizajn uliva


povećana brzina vode
i kapaciteta odvodnje


progresivno širenje uliva sprečava
opstrukciju protoka

KOMPAQ 100 CITY

ŠIFRA KANALA
L1 (mm)
Ukupna visina (mm)
Širina (mm)
Prečnik izliva (mm)
hidraulički presek (cm2)
Komada / paleta
Težina (Kg)
Ulivna površina rešetke (cm2/m1)
Spoljašnja
Unutrašnja
Vert.
Horiz.
KVFDH100.10R
1000mm
235mm
154mm
100mm
139.5
28.0
32.6
198.0

KOMPAQ 150 CITY

ŠIFRA KANALA
L1 (mm)
Ukupna visina (mm)
Širina (mm)
Prečnik izliva (mm)
hidraulički presek (cm2)
Komada / paleta
Težina (Kg)
Ulivna površina rešetke (cm2/m1)
Spoljašnja
Unutrašnja
Vert.
Horiz.
KVFDH150.10R
1000mm
270mm
206mm
150mm
227.0
15.0
60.0
379.0
KVFDH150.20R
1000mm
370mm
206mm
150mm
377.0
15.0
70.0
379.0
KVFDH150.30R
1000mm
470mm
206mm
150mm
527.0
10.0
79.0
379.0

KOMPAQ 150 TRAFFIC

ŠIFRA KANALA
L1 (mm)
Ukupna visina (mm)
Širina (mm)
Prečnik izliva (mm)
hidraulički presek (cm2)
Komada / paleta
Težina (Kg)
Ulivna površina rešetke (cm2/m1)
Spoljašnja
Unutrašnja
Vert.
Horiz.
KVFD150.10R
1000mm
270mm
206mm
150mm
227.0
15.0
57.0
398.0
KVFD150.20R
1000mm
370mm
206mm
150mm
377.0
15.0
67.0
398.0
KVFD150.30R
1000mm
470mm
206mm
150mm
527.0
10.0
78.0
398.0

KOMPAQ 150 INDUSTRY

ŠIFRA KANALA
L1 (mm)
Ukupna visina (mm)
Širina (mm)
Prečnik izliva (mm)
hidraulički presek (cm2)
Komada / paleta
Težina (Kg)
Ulivna površina rešetke (cm2/m1)
Spoljašnja
Unutrašnja
Vert.
Horiz.
KVE150.10R
1000mm
280mm
206mm
150mm
227.0
15.0
59.0
360.0
KVE150.20R
1000mm
380mm
206mm
150mm
377.0
15.0
69.0
360.0
KVE150.30R
1000mm
480mm
206mm
150mm
527.0
10.0
80.0
360.0

KOMPAQ 150 CIVIL

ŠIFRA KANALA
L1 (mm)
Ukupna visina (mm)
Širina (mm)
Prečnik izliva (mm)
hidraulički presek (cm2)
Komada / paleta
Težina (Kg)
Ulivna površina rešetke (cm2/m1)
Spoljašnja
Unutrašnja
Vert.
Horiz.
KVF150.10R
1000mm
300mm
206mm
150mm
227.0
15.0
65.0
398.0
KVF150.20R
1000mm
400mm
206mm
150mm
377.0
15.0
75.0
398.0
KVF150.30R
1000mm
500mm
206mm
150mm
527.0
10.0
84.0
398.0

KOMPAQ 200 CITY

ŠIFRA KANALA
L1 (mm)
Ukupna visina (mm)
Širina (mm)
Prečnik izliva (mm)
hidraulički presek (cm2)
Komada / paleta
Težina (Kg)
Ulivna površina rešetke (cm2/m1)
Spoljašnja
Unutrašnja
Vert.
Horiz.
KVFDH200.10R
1000mm
305mm
262mm
200mm
318.0
12.0
79.0
573.0
KVFDH200.30R
1000mm
505mm
262mm
200mm
718.0
8.0
101.0
573.0
KVFDH200.50R
1000mm
705mm
262mm
200mm
1118.0
8.0
131.0
573.0

KOMPAQ 200 TRAFFIC

ŠIFRA KANALA
L1 (mm)
Ukupna visina (mm)
Širina (mm)
Prečnik izliva (mm)
hidraulički presek (cm2)
Komada / paleta
Težina (Kg)
Ulivna površina rešetke (cm2/m1)
Spoljašnja
Unutrašnja
Vert.
Horiz.
KVFD200.10R
1000mm
305mm
262mm
200mm
318.0
12.0
78.0
577.0
KVFD200.30R
1000mm
505mm
262mm
200mm
718.0
8.0
101.0
577.0
KVFD200.50R
1000mm
705mm
262mm
200mm
1118.0
8.0
131.0
577.0

KOMPAQ 200 INDUSTRY

ŠIFRA KANALA
L1 (mm)
Ukupna visina (mm)
Širina (mm)
Prečnik izliva (mm)
hidraulički presek (cm2)
Komada / paleta
Težina (Kg)
Ulivna površina rešetke (cm2/m1)
Spoljašnja
Unutrašnja
Vert.
Horiz.
KVE200.10R
1000mm
300mm
262mm
200mm
318.0
12.0
81.0
480.0
KVE200.30R
1000mm
500mm
262mm
200mm
718.0
8.0
104.0
480.0
KVE200.50R
1000mm
700mm
262mm
200mm
1118.0
8.0
134.0
480.0

KOMPAQ 200 CIVIL

ŠIFRA KANALA
L1 (mm)
Ukupna visina (mm)
Širina (mm)
Prečnik izliva (mm)
hidraulički presek (cm2)
Komada / paleta
Težina (Kg)
Ulivna površina rešetke (cm2/m1)
Spoljašnja
Unutrašnja
Vert.
Horiz.
KVF200.10R
1000mm
325mm
262mm
200mm
318.0
12.0
88.0
577.0
KVF200.30R
1000mm
525mm
262mm
200mm
718.0
8.0
111.0
577.0
KVF200.50R
1000mm
725mm
262mm
200mm
1118.0
8.0
141.0
577.0