Trgotehnika

Koalescentni separatori od betona

Separatori lakih naftnih derivata (LND)

U visokoefikasnim koalescentnim separatorima do odvajanja naftnih derivata dolazi usled pojave gravitacionog odvajanja nafte i vode, što je pojačano efektom koalescencije. Čvrste mineralne materije suspendovane u otpadnoj vodi se talože u procesu sedimentacije i filtracije u koalescentnom materijalu. Konstrukcija separatora usporava protok otpadne vode i istovremeno usmerava njeno odvajanje u tok otpadne vode sa derivatima nafte (uskladištenim u separatoru) i vodom. Naftni derivati lakši od vode dolaze na površinu gde se akumuliraju formirajući sloj. Male kapljice mineralnog ulja, koje nemaju dovoljnu plovnost, pri strujanju kroz koalescentni materijal (proces koalescencije) formiraju veće kapi što olakšava njihovo gravitaciono odvajanje. Potopljeni izliv sprečava da odvojene nečistoće uđu u recipijent.


VERZIJE ESK KOALESCENTNIH SEPARATORA

Zbog široke primene koalescencionih separatora, dostupne su različite verzije koje odgovaraju individualnim potrebama koje proizilaze iz uslova ugradnje:

  • ESK visokoefikasni koalescentni separator
  • ESK-H visokoefikasni koalescentni separator sa taložnikom
  • ESK-B visokoefikasni koalescentni separator sa bajpasom
  • ESK-BH visokoefikasni koalescentni separator sa taložnikom i bajpasom
  • ESK-E visokoefikasni koalescentni separator sa regulatorom protoka
ESK koalescentni separator
ESK-H koalescentni separator
sa taložnikom
ESK-B koalescentni separator
sa bajpasom

Standardna oprema uređaja je koalescentni filter zajedno sa plovkom za zatvaranje odvodne vode koji se aktivira kada se dostigne maksimalni kapacitet uskladištenog ulja u separatoru. Zadatak ventila sa plovkom na izlazu je da spreči ispiranje akumuliranih naftnih derivata u kolektor.

Svi unutrašnji elementi uređaja (defektor – usporivač dotoka, koalescentni filter, plovak), odlikuju se visokom hemijskom otpornošću i mehaničkom izdržljivošću. Ulivne i odvodne cevi unutar ESK-E separatora su napravljene od nerđajućeg čelika (uređaj namenjen energetskoj industriji).

ODVAJANJE SUSPENDOVANIH ČESTICA – KOALESCENTNI SEPARATOR SA REZEORVAROM ZA TALOŽENJE

Otpadne vode sa suspendovanim čvrstim materijama treba prethodno tretirati u rezervoaru za taloženje. Pravilno dizajniran taložnik treba da obezbedi optimalnu efikasnost tretmana i dovoljan kapacitet za skladištenje suspendovanih čvrstih materija.

Taložnik može biti samostalan uređaj ili može biti integrisan sa koalescencionim separatorom gde se taložnik postavlja ispod koalescencionog filtera – obično označen H (npr. ESK-H, ESK-BH itd.). Svrha ovakvog integrisanog sistema

je smanjenje veličine postrojenja za tretman, uz obezbeđivanje visokog stepena tretmana naftnih derivata i suspendovanih materija. Koristi se uglavnom u visoko urbanizovanim područjima.

Opciono, ovaj uređaj može biti opremljen alarmnim sistemom (Monitoring Sistem) ili povezan sa nekim od inteligentnih sistemema za upravljanje atmosferskim otpadnim vodama.


koalescentni separator sa integrisanim taložnikom

koalescentni separator sa predtaložnikom

Zapremina taložnika (lit) se dimenzioniše na osnovu nominalnog protoka (NS) separatora i može da bude:

  • NS x 100 – manje količine sedimentnih (suspendovanih) čestica (npr. manja parkirališta)
  • NS x 200 – veće količine sedimentnih čestica (npr. auto-perionice, auto servisi, benzinske stanice i sl.)
  • NS x 300 – ekstremno velike količine sedimentnih čestica (perionice za autobuse, kamione, građevinsku mehanizaciju, autobuske stanice, baze zimskih službi održavanja puteva i sl.)

KOALESCENTNI SEPARATOR SA BAJPASOM

Kod koalescentnih separatora sa bajpasom, omogućen je tretman donosno prečišćavanje jednog dela ukupnog ili maksimalnog protoka (Qmax), pod predpostavkom da je prvih 10-20% dolazeće otpadne vode najviše kontaminirano

i da u sebi sadrži najveću koncentraciju primesa naftnih derivata i sedimentnih čestica dok preostalih 80-90% ide zaobilaznom deonicom odnosno na bajpas – direktno kroz uređaj (ili oko uređaja), bez dodatnog tretmana.

VISOKOEFIKASAN SEPARATOR SA KOALESCENTNIM FILTEROM ESK

Model Qnam*
Protok Qnam [dm2/s] (NS)
Prečnik Dw [mm]
H ln [mm]
A min** [mm]
Prečnik ulazne/izlazne cevi DN [mm]
Kapacitet skladištenja ulja [dm3]
Težina najtežeg elementa [kg]
Ukupna težina [kg]
ESK 1,5
1,5
1000
730
540
160
180
1400
1900
ESK 3
3
1000
730
540
160
180
1400
1900
ESK 6
6
1000
730
540
160
180
1400
1900
ESK 10
10
1000
730
540
160
180
1400
1900
ESK 15
15
1200
950
600
200
480
2200
2900
ESK 20
20
1200
950
600
200
480
2200
2900
ESK 30
30
1500
1200
650
315
970
3900
5100
ESK 40
40
1500
1200
650
315
970
3900
5100
ESK 50
50
2000
1700
620
315
1900
6300
8200
ESK 60
60
2000
1700
620
315
1900
6300
8200
ESK 65
65
2000
1700
620
315
1900
6300
8200
ESK 70
70
2000
1700
620
315
1900
6300
8200
ESK 80
80
2000
1700
620
315
1900
6300
8200
ESK 90
90
2000
1700
620
315
1900
6300
8200
ESK 100
100
2000
1700
620
315
1900
6300
8200

* Qnom [dm3/s] (NS) – nazivni protok uređaja, pri kojem je zadržavanje ulja > 99 % (vrednost dobijena tokom ispitivanja uređaja prema normi EN 858-1).
** Povećanje Amin vrednosti korišćenjem dodatnih prstenova za nadgradnju.

VISOKOEFIKASAN SEPARATOR SA KOALESCENTNIM FILTEROM I TALOŽNIKOM ESK-H

Model Qnam*/Vas*
Qnam [dm3/s] (NS)
Dw [mm]
H ln [mm]
A min** [mm]
Prečnik ulazne/izlazne cevi DNR [mm]
Stvarna zapremina taložnika [dm3]
Kapacitet skladištenja ulja [dm3]
Težina najtežeg elementa [kg]
Ukupna težina [kg]
ESK-H 1,5/150
1,5
1000
730
540
160
160
180
1300
1800
ESK-H 1,5/300
1,5
1000
1030
740
160
380
180
1800
2300
ESK-H 3/300
3
1000
1030
740
160
380
180
1800
2300
ESK-H 3/900
3
1500
1130
720
160
1000
410
4000
5200
ESK-H 3/1200
3
1500
1230
620
160
1240
410
4000
5200
ESK-H 3/600
3
1200
1080
700
160
630
260
2500
3300
ESK-H 3/2500
3
2000
1390
680
160
2670
750
5700
7700
ESK-H 6/600
6
1200
1080
700
160
630
260
2500
3300
ESK-H 6/1200
6
1500
1230
620
160
1240
410
4000
5200
ESK-H 6/2500
6
2000
1390
680
160
2670
750
5700
7700
ESK-H 6/5000
6
2500
1600
720
160
5200
1180
8000
11200
ESK-H 10/1000
10
1500
1130
720
160
1070
410
4000
5200
ESK-H 10/2000
10
2000
1230
590
160
2200
750
5100
7000
ESK-H 10/5000
10
2500
1600
720
160
5200
1180
8000
11200
ESK-H 15/1500 DN1500
15
1500
1650
630
200
1600
930
4500
5700
ESK-H 15/1500 DN2000
15
2000
1200
620
200
1580
1400
5100
7000
ESK-H 15/3000
15
2000
1700
620
200
3150
1400
6400
8300
ESK-H 20/2000
20
2000
1400
920
200
2200
1400
6400
8300
ESK-H 20/4000
20
2500
1600
720
200
4370
2200
8000
11200
ESK-H 30/3000
30
2000
1850
970
315
3150
1800
7600
9500
ESK-H 30/6000 S
30
2500
2120
700
315
6240
2900
5200
12700
ESK-H 40/4000
40
2500
1700
870
315
4180
2900
8700
11900
ESK-H 40/8000 S
40
3000
2030
820
315
8350
4800
7300
17200
ESK-H 50/5000 S
50
3000
2170
680
315
5310
4460
7300
17200
ESK-H 50/10000 S
50
3000
2800
800
315
10250
4460
8300
20000
ESK-H 60/6000 S
60
3000
2210
890
315
6120
4460
8200
18200
ESK-H 65/6500 S
65
3000
2310
790
315
6820
4460
8300
18200
ESK-H 70/7000 S
70
3000
2350
750
315
7110
4460
8300
18200
ESK-H 80/8000 S
80
3000
2530
820
315
8380
4460
8300
19300
ESK-H 90/9000 S
90
3000
2640
710
315
9150
4460
8300
19300
ESK-H 100/10000 S
100
3000
2800
800
315
10250
4460
8300
20000

* Qnom [dm3/s] (NS) – nazivni protok uređaja, pri kojem je zadržavanje ulja > 99 % (vrednost dobijena tokom ispitivanja uređaja prema normi EN 858-1).
Vos* [dm3] – kapacitet taložnika
** Povećanje Amin vrednosti korišćenjem dodatnih prstenova za nadgradnju.
S -uređaji koji se isporučuju iz elemenata

VISOKOEFIKASAN SEPARATOR SA KOALESCENTNIM FILTEROM I BAJPASOM ESK-B II

Model Qnam/Qmax/DN R**
Qnam [dm3/s] (NS)
Dw [mm]
H ln [mm]
A min** [mm]
Prečnik ulazne/izlazne cevi DN R [mm]
Stvarna zapremina taložnika [dm3]
Kapacitet skladištenja ulja [dm3]
Težina najtežeg elementa [kg]
Ukupna težina [kg]
ESK-B II 3/30/250
3
30
1200
730
820
250
220
2300
3050
ESK-B II 6/60/250
6
60
1200
730
820
250
220
2300
3050
ESK-B II 10/100/250
10
100
1200
730
820
250
220
2300
3050
ESK-B II 10/100/315
10
100
1200
730
820
315
220
2300
3050
ESK-B II 15/150/315
15
150
1500
950
900
315
500
3700
4800
ESK-B II 15/150/400
15
150
1500
950
900
400
500
3700
4800
ESK-B II 20/200/315
20
200
1500
950
900
315
500
3700
4800
ESK-B II 20/200/400
20
200
1500
950
900
400
500
3700
4800
ESK-B II 30/300/315
30
300
2000
1130
940
315
1450
5800
7600
ESK-B II 30/300/400
30
300
2000
1130
940
400
1450
5800
7600
ESK-B II 30/300/500
30
300
2000
1130
940
500
1450
5800
7600
ESK-B II 40/400/315
40
400
2000
1130
940
315
1450
5800
7600
ESK-B II 40/400/400
40
400
2000
1130
940
400
1450
5800
7600
ESK-B II 40/400/500
40
400
2000
1130
940
500
1450
5800
7600
ESK-B II 50/500/400
50
500
2000
1500
1050
400
3000
5200
8800
ESK-B II 50/500/500
50
500
2000
1500
1050
500
3000
5200
8800
ESK-B II 60/600/400
60
600
2000
1500
1050
400
3000
5200
8800
ESK-B II 60/600/500
60
600
2000
1500
1050
500
3000
5200
8800
ESK-B II 60/600/630
60
600
2000
1500
1050
630
3000
5200
8800

* Qnom [dm3/s] (NS) – nazivni protok uređaja, pri kojem je zadržavanje ulja > 99 % (vrednost dobijena tokom ispitivanja uređaja prema normi EN 858-1). Qmax [dm3/s] – maksimalni protok uređaja
DNR [mm] – prečnik ulazne/izlazne cevi
** Povećanje Amin vrednosti korišćenjem dodatnih prstenova za nadgradnju.
S -uređaji koji se isporučuju iz elemenata

VISOKOEFIKASAN SEPARATOR SA KOALESCENTNIM FILTEROM, BAJPASOM I TALOŽNIKOM ESK-B II

Model Qnam/Qmax/Vos/DN R**
Qnam [dm3/s] (NS)
Qmax [dm3/s] (NS)
Dw [mm]
H ln [mm]
A min** [mm]
Prečnik ulazne/izlazne cevi DN R [mm]
Stvarna zapremina taložnika [dm3]
Kapacitet skladištenja ulja [dm3]
Težina najtežeg elementa [kg]
Ukupna težina [kg]
ESK-BH II 3/30/300/250
3
30
1200
800
750
250
300
220
2300
3000
ESK-BH II 3/30/600/250
3
30
1200
1060
740
250
600
220
2600
3300
ESK-BH II 6/60/600/250
6
60
1200
1060
740
250
600
220
2600
3300
ESK-BH II 3/30/1200/250
6
60
1200
1580
700
250
1200
220
3300
3400
ESK-BH II 10/100/1000/250
10
100
1200
1400
650
250
1000
220
3000
3700
ESK-BH II 10/100/1000/315
10
100
1200
1400
880
315
1000
220
3300
4000
ESK-BH II 10/100/2000/250 S
10
100
1200
2290
760
250
2000
220
2300
5100
ESK-BH II 10/100/2000/315 S
10
100
1200
2290
760
315
2000
220
2300
5100
ESK-BH II 10/100/2000/250
10
100
1500
1750
1030
250
2000
300
5600
6600
ESK-BH II 10/100/2000/315
10
100
1500
1750
1030
315
2000
300
5600
6600
ESK-BH II 10/100/3000/250
10
100
2000
1520
800
250
3000
580
6400
8500
ESK-BH II 10/100/3000/315
10
100
2000
1520
800
315
3000
580
6400
8500
ESK-BH II 15/150/1500/315
15
150
1500
1480
800
315
1500
500
4600
5600
ESK-BH II 15/150/1500/400
15
150
1500
1480
800
400
1500
500
4600
5600
ESK-BH II 15/150/3000/315
15
150
2000
1610
710
315
3000
900
6400
8200
ESK-BH II 15/150/3000/400
15
150
2000
1610
940
400
3000
900
7000
8700
ESK-BH II 20/200/2000/315
20
200
1500
1880
970
315
2000
500
5700
6700
ESK-BH II 20/200/2000/400
20
200
1500
1880
970
400
2000
500
5700
6700
ESK-BH II 20/200/4000/315
20
200
2000
2020
800
315
4000
900
6500
9700
ESK-BH II 20/200/4000/400
20
200
2000
2020
800
400
4000
900
6500
9700
ESK-BH II 30/300/3000/315
30
300
2000
1850
970
315
3000
1450
7800
11000
ESK-BH II 30/300/3000/400
30
300
2000
1850
970
400
3000
1450
7800
11000
ESK-BH II 30/300/3000/500
30
300
2000
1850
970
500
3000
1450
7800
11000
ESK-BH II 30/300/6000/315 S
30
300
2500
2120
950
315
6000
2300
6200
13500
ESK-BH II 30/300/6000/400 S
30
300
2500
2120
950
400
6000
2300
6200
13500
ESK-BH II 30/300/6000/500 S
30
300
2500
2120
950
500
6000
2300
6200
13500
ESK-BH II 40/400/4000/315 S
40
400
2000
2180
890
315
4000
1450
4400
10000
ESK-BH II 40/400/4000/400 S
40
400
2000
2180
890
400
4000
1450
4400
10000
ESK-BH II 40/400/4000/500 S
40
400
2000
2180
890
500
4000
1450
4400
10000
ESK-BH II 40/400/8000/400 S
40
400
2500
2520
1050
400
8000
2300
6200
15000
ESK-BH II 40/400/8000/500 S
40
400
2500
2520
1050
500
8000
2300
6200
15000
ESK-BH II 50/500/5000/400 S
50
500
2500
2410
910
400
5000
4700
4400
15000
ESK-BH II 50/500/5000/500 S
50
500
2500
2410
910
500
5000
4700
4400
15000
ESK-BH II 50/500/10000/400 S
50
500
3000
2810
1040
400
10000
6800
7400
20500
ESK-BH II 50/500/10000/500 S
50
500
3000
2810
1040
500
10000
6800
7400
20500

* Qnom [dm3/s] (NS) – nazivni protok uređaja, pri kojem je zadržavanje ulja > 99 % (vrednost dobijena tokom ispitivanja uređaja prema normi EN 858-1). Qmax [dm3/s] – maksimalni protok uređaja
Vos* [dm3] – kapacitet taložnika
DNR [mm] – prečnik ulazne/izlazne cevi
** Povećanje Amin vrednosti korišćenjem dodatnih prstenova za nadgradnju.
S -uređaji koji se isporučuju iz elemenata